Intern solliciteren: Hoe doe je dat?

Foto: 

Jezelf verder ontwikkelen in je professionele carrière betekent niet altijd dat je buiten jouw huidig bedrijf dient te solliciteren. Je kan immers ook intern solliciteren, hetgeen heel wat voordelen biedt voor jou en je werkgever. Maar hoe verloopt een interne sollicitatie? En hoe kan Introduce werkgevers en werknemers hierbij ondersteunen? Je leest het hier. 

Intern solliciteren: Do's and don't's

Werknemers zijn vaak minder vertrouwd met het intern solliciteren, dan met het solliciteren buiten de muren van hun vertrouwde organisatie. Gek toch? Hoewel je al een tijdje werkt binnen een bepaald bedrijf, met een bepaald team en een vertrouwde sfeer, lijkt het minder evident om binnen dezelfde organisatie opportuniteiten te creëren en te grijpen. Met deze blog helpen we je als werknemer op weg om het intern solliciteren onder de knie te krijgen.

Tip 1: Praat erover met je leidinggevende 

Een goede manager is op de hoogte van jouw vaardigheden en ambities en zal ook niet verrast zijn wanneer je de vraag stelt naar nieuwe carrièrekansen. Aarzel dus ook niet om te communiceren over waar je naartoe wil in jouw carrière en welke opportuniteiten je interessant vindt. Door een heldere en tijdige communicatie bestendig je enkel het vertrouwen. Bovendien zorgt een dergelijke wisselwerking voor een positieve evolutie van jouw carrière en zijn/haar bedrijf. 

Tip 2: Bereid je goed voor

Om intern te solliciteren, is het belangrijk dat je je sollicitatie ernstig neemt. Het feit dat je al enige tijd bij een bedrijf werkt, wil niet zeggen dat een interne sollicitatie of promotie een formaliteit is. Integendeel, net zoals bij een sollicitatie buiten de bedrijfsmuren, dien je opnieuw jouw capaciteiten te tonen en jouw kwaliteiten in de verf te zetten. Bereid je dus goed voor! Dat betekent ook dat je moet zorgen voor een recent cv, waar je jouw projecten en realisaties nogmaals opsomt. 

Tip 3: Bezoek eens een andere afdeling

Een enorm voordeel bij het intern solliciteren, is dat je een verkennend gesprek kan hebben met toekomstige collega's. Ga eens langs op de afdeling waar je zou willen terecht komen, proef van de sfeer en probeer te polsen bij de teamleden waarom zij vinden dat hun team versterking zou kunnen gebruiken. Op deze manier leer je toekomstige collega's kennen, alsook de potentiële job-inhoud en de cultuur binnen het team. 

Tip 4: Schakel je netwerk in 

Niet alleen bij extern solliciteren, maar ook bij interne sollicitaties strekken positieve adviezen van collega's en leidinggevenden tot aanbeveling. Spreek daarom je netwerk aan om jouw sollicitatie te ondersteunen. Een collega waar je vlot mee samenwerkt? Een leidinggevende die jouw vaardigheden door en door kent? Spreek hen aan! Verzamel in aanloop van je sollicitatie aanbevelingen bij deze medewerkers, die je vervolgens kan voorleggen aan jouw interviewer. Een geslaagde interne sollicitatie is immers vaak het resultaat van capaciteiten en netwerking. 

Meer tips voor interne sollicitanten vind je terug op de website van Streekpersoneel

 

Intern solliciteren en Development Centers

Ook voor leidinggevenden of zaakvoerders is het niet altijd evident om een interne sollicitatie in goede banen te leiden. Je ziet de kandidaat vaak al enige tijd functioneren binnen een bepaalde job, maar dit geeft daarom niet altijd een accuraat beeld van het potentieel van deze persoon in een andere functie. Introduce biedt onder de pijler coaching de mogelijkheid aan werkgevers om interne sollicitanten een development center te laten doorlopen. Maar wat is dat dan precies en hoe gaat het in zijn werk? 

De daad bij het woord

Een development center biedt een sollicitant de kans om de daad bij het woord te voeren, na een positief gesprek met de werkgever. In een gesprek kan een kandidaat immers bepaalde vaardigheden of persoonlijkheidskenmerken in de verf zetten, die hem/haar geschikt zouden maken voor een bepaalde job. Een development center kan je als werkgever meer inzicht en zekerheid bieden met betrekking tot deze elementen.

In een development center doorloopt de kandidaat een reeks van verschillende, praktijk-gebaseerde oefeningen, om een beeld te krijgen van diens competenties. Bij Introduce hanteren we volgende benadering omtrent competenties: ze hebben betrekking op de observeerbare kennis, vaardigheden en attitudes die cruciaal zijn voor het succes van de invulling van een functie of job. Belangrijk voor het development center is dat zowel sterktes als werkpunten worden uitgelicht, teneinde een duidelijk advies en actieplan te formuleren. Het development center kan dus gezien worden als een startpunt van een gericht ontwikkelingstraject met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

De werkwijze van Introduce

In voorbereiding van een development center, worden de essentiële competenties voor een bepaalde functie vastgelegd. In samenspraak met de werkgever, bekijken onze experts in welke mate de interne kandidaat moet beschikken over bepaalde kennis of vaardigheden, om tegemoet te komen aan de verwachtingen die gepaard gaan met de functie waarvoor hij/zij solliciteert. Hierbij hanteren we een competentiewoordenboek, waar elke competentie nauwkeurig gedefinieerd wordt. Meten is weten, maar het is eens zo belangrijk om te weten wat je meet!

Na het vastleggen van het competentieprofiel, wordt er een reeks oefeningen samengesteld, met als doel zoveel mogelijk informatie te vergaren over de vaardigheden en de persoonlijkheid van de kandidaat. Deze oefeningen bestaan onder meer uit simulatie-oefeningen, rollenspelen en cases. Na afloop van en/of gedurende de oefeningen, wordt de kandidaat geobserveerd en geëvalueerd door één of meerdere beoordeelaars. In een development center is het gebruikelijk dat een directe feedback wordt gegeven aan de kandidaat. Zodoende kan de kandidaat ook input geven omtrent eigen sterktes en gewenst groeitraject. Op die manier trachten we op een interactieve manier te komen tot een objectief beeld van de competenties, groeipotentieel én ontwikkelpunten van de sollicitant.

Bij Introduce hanteren we een zeer kandidaat-gerichte aanpak, waarbij de sollicitant optimaal de mogelijkheid krijgt om zichzelf te verduidelijken en toelichting te geven bij bepaalde acties. Wij geloven erin dat assessors en werkgevers op die manier een uitgebreid en onderbouwd beeld krijgen van het ontwikkelingspotentieel van de kandidaat.

Meer weten?

Er valt natuurlijk nog veel meer uit te leggen over onze development centers, de expertise van onze assessoren en onze typerende aanpak. Meer informatie kan je dan ook vinden op onze website.

Honger naar meer? Aarzel niet ons te contacteren via info@introduce.be of telefonisch via 09 375 35 14.