Ontslag? Kies voor outplacement!

Een personeelslid laten gaan is nooit makkelijk, maar het wettelijk kader dat errond hangt is dat evenmin. Er zijn immers veel voorwaarden en wetten die moeten opgevolgd worden bij het ontslaan van een werknemer. In sommige gevallen is outplacement een verplicht onderdeel, bij anderen niet. Om het bos door de bomen te blijven zien, kan het daarom goed zijn om een externe partner onder de arm te nemen. Heeft je medewerker recht op outplacement of wens je het vrijwillig aan te bieden, dan kun je op Introduce beroep doen voor de begeleiding doorheen het volledig outplacement traject van emotionele opvang na ontslag tot en met de opvolging na start in een nieuwe job.

Outplacement is altijd maatwerk

Er zijn veel factoren die een rol spelen in de zoektocht naar een nieuwe, passende job. Enerzijds is er de marktsituatie maar anderzijds heb je veel factoren die afhangen van de (ex-)werknemer. Hieronder vallen onder meer de persoonlijkheid, de competenties, het diploma (of afwezigheid ervan), de motivatie en de emotionele toestand. Het is voor ons dan ook logisch dat elk outplacement aangepast is aan de persoon die voor ons zit. Wij voorzien dus géén standaard handleidingen of programma’s maar gaan voor een persoonlijke en hedendaagse begeleiding op maat.

Welke begeleiding bieden we tijdens ons outplacement programma

We passen elk outplacementtraject aan  volgens de noden van je medewerker en voldoen daarbij steevast aan de wettelijke bepalingen. Het programma kan een breed spectrum aan onderwerpen en diensten omvatten maar bevat minimum de volgende aspecten:

Psychologische ondersteuning

 • “Hoe voel ik me, hoe ingrijpend was deze emotionele gebeurtenis? Hoe verhoog ik mijn veerkracht? Hoe ga ik om met veranderingen? Hoe leergierig kijk je naar de toekomst?” Dit zijn maar enkele vragen waarmee we met je (ex-)medewerker aan de slag gaan en ondersteuning bieden.

Juridische, praktische en administratieve ondersteuning

 • We brengen de client op de hoogte van zijn/haar rechten en plichten, maar begeleiden hem/haar ook door de papiermolen die een ontslag vaak met zich mee brengt.
 • Cliënten die de ambitie willen verkennen om een eigen zaak op te starten, geven we gerichte informatie en de nodige contactgegevens .
 • We maken samen met je (ex-)medewerker een actieplan op dat optimaal rekening houdt met zijn/haar noden maar ook met de context van de arbeidsmarkt.

Grondige zelfanalyse

 • We willen jouw medewerker begeleiden naar een succesvolle volgende stap in zijn/haar loopbaan, daarom ook dat we veel belang hechten aan een grondige zelfanalyse aan de hand van verschillende technieken en oefeningen.

Werken aan competenties

 • Soms zit er een  kloof tussen de competenties van de persoon en de jobs waarvoor hij/zij solliciteert. Of moeten er stappen gezet worden op vlak van digitalisatie en flexibiliteit. We schatten samen met de (ex-)medewerker in wat haalbaar is en stellen samen doelen om werkpunten aan te pakken..

Begeleiding naar succesvol solliciteren

 • “Hoe stel ik een succesvol CV en Linked-In profiel op? Welke jobkanalen volg ik best en op welke manier? Welke moderne manieren van solliciteren sluiten het beste aan bij mijn persoonlijkheid? Waar moet ik rekening mee houden bij een (online) interview? Hoe maak ik een geslaagde sollicitatievideo? Hoe onderhandel ik over mijn loon?” Dit zijn enkele voorbeelden van topics die aan bod komen tijdens het outplacementprogramma.

Geslaagde integratie, opvolging na start en terugkomgarantie

 • “Hoe kunnen we je (ex-)medewerker, ook zij met een hoge anciënniteit en/of senioriteit, voorbereiden op een succesvolle integratie in een nieuwe job/omgeving?” behoort tot onze vaste aanpak.

 • We blijven in contact met de persoon na de start en bieden een luisterend oor bij moeilijkheden tijdens de integratie.

 • Loopt het, ondanks alles, fout af voor je ex-medewerker en wordt hij binnen de 3 maanden na start ontslaan, respecteren we de wettelijke afspraken hieromtrent. We hervatten de begeleiding waar we met de persoon gebleven waren en voorzien in de resterende uren outplacement begeleiding.

Onze meerwaarde

 • Onze outplacementconsultants zijn tevens ook actief in rekrutering en selectie. Dit maakt dat ze de voeling met het actuele werkveld en arbeidsmarkt behouden en heel gerichte tips kunnen geven.
 • We leren jullie (ex-)medewerker de modernste manieren van solliciteren aan maar houden tevens rekeningen met zijn/haar persoonlijkheid en wensen.
 • De consultants hebben ervaring met assessment en development centers en kunnen de (ex-)medewerker dan ook goed voorbereiden op allerlei vormen van testen en assessments.