Schat weekends weer naar waarde en breng balans in je (werk)week!

Foto: 

Genieten zou een natuurlijke staat van de mens kunnen zijn. Maar ondanks alle mogelijkheden, genieten we vaak veel te weinig. We zijn regelmatig buiten de kantooruren met onze job bezig en nemen werk mee naar huis. Heb jij ook last van een schuldgevoel als je je werkgsm wil uitzetten? Dan is het misschien tijd om je work/life-balance onder de loep te nemen! 

De praktijk van het genieten 

In zijn boek "De praktijk van het genieten" stelt gedragstherapeut Wilfried Van Craen dat we vandaag de dag nog veel te weinig genieten. Het werk dringt zich op en de moderne mens kan niet zomaar even niets-doen. In zijn boek spoort de auteur lezers aan om zichzelf de kritische vraag te stellen wààrom zij werk mee naar huis nemen. Misschien staan we soms te weinig stil bij deze belangrijk vraag. Dankzij een innerlijke confrontatie, zou het volgens Van Craen mogelijk zijn om je prioriteiten kritisch te bekijken en al dan niet bij te sturen. Door prioriteiten vervolgens in de verf te zetten (letterlijk: door ze met fluostift in je agenda te plannen) wordt het makkelijker om "nee" te zeggen. 

In zijn doe-boek begeleidt Van Craen je in het eerste deel om je eigen "remmers op genieten" te ontdekken en geeft hij tips and tricks mee om ze te neutraliseren. In een tweede deel legt hij vervolgens op een transparante manier uit hoe er verschillende voorwaarden verbonden zijn aan de kunst van het genieten. Daaropvolgend legt hij ook uit hoe je deze voorwaarden kan realiseren en hindernissen kan overwinnen. In het derde en laatste deel tracht de auteur de lezer tot slot aan te zetten om zichzelf de vraag te stellen hoe hij/zij genieten een grotere plaats in zijn/haar leven zou kunnen geven.   

Wanneer doe jij eens niet(s)? 

Eén van de thema's die aan bod komen in "De praktijk van het genieten", is dat van het niets-doen, of beter, het niet-doen. Doe jij nog wel eens een paar uur helemaal niets? Volgens Van Craen beschikken vele mensen niet meer over de kunst van het niet-doen, maar galopperen ze de hele dag door. "Ik herinner me dat ik als kleine jongen met een stokje in de vijver zat te prutsen, en dat de uren voorbijdreven," vertelt de gedragstherapeut. Nu lijkt er volgens hem geen plaats meer te zijn voor die ontvankelijkheid, terwijl af en toe niet-doen net zeer productief en stimulerend zou kunnen zijn. Je hoeft met andere woorden niet altijd productief te zijn! 

"Maar we doen het allemaal..." 

Naast een gebrek aan impuls om niets te doen, kan ook de bedrijfscultuur van de organisatie waar je werkt bijdragen aan een ongebalanceerde werkweek en een gebrek aan genieten. Misschien werk je wel in het weekend, omdat je denkt dat je collega's dit ook doen, en dit dus ook van jou verwachten. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Vraag eens aan je collega's hoe zij tegenover overuren staan, en toets jouw verwachtingen af. Op die manier kan je beter afstemmen en kan je een scheefgegroeide bedrijfscultuur misschien wel bijsturen. The key is communication! 

Working 9 to 5? 

Moet iedereen dan volgens Wilfried Van Craen van 9 tot 5 werken? Dat laat hij liever aan de lezer zelf over. Maar wat wel belangrijk is, is dat ieder zijn/haar eigen balans vindt en zijn/haar prioriteiten kan stellen. Voor sommigen kan een 9 to 5 de beste balans bieden, terwijl een variabel uurrooster voor anderen meer comfort biedt. 

 

Meer weten over dit topic? Lees het volledige artikel op de site van Streekpersoneel