De magie van betrokkenheid

Foto: 

Onze collega Chris Bourgois had het deze week over de magie van betrokkenheid.

 

Chris coacht frequent leidinggevenden in productieomgevingen “Met enkel theoretische modellen, moet je bij hen niet afkomen”. Coaching is voor Chris dan ook samen aan de slag gaan en een weg naar groei en ontwikkeling zoeken. Vaak stellen we vast dat ze te weinig luisteren naar hun medewerkers en dat ze over de manier van oplossen nog te veel willen heersen. Stap voor stap proberen we hen, zoals Chris dat zo mooi verwoordt, “de magie van betrokkenheid” te leren kennen. Dat loopt in aanvang vaak grillig waarbij euforie wordt afgewisseld met teleurstelling en ontmoediging. Het duurt immers even voor ook de medewerkers hun houding, hun overtuigingen veranderen en vaak is ook een andere aanpak nodig voor de verschillende medewerkers. De leidinggevende moet dus ook leren om zijn medewerkers goed in te schatten en zijn aanpak leren aanpassen aan hun stijl.

 

Onze collega Veronique is er voorstander van dat de gecoachte leidinggevende open en transparant praat met zijn medewerkers over zijn ontwikkelingsdoelstellingen. Dit kan de transformatie in de ganse afdeling meestal in een versnelling brengen. De persoonlijke groei van de leidinggevende naar een managementstijl van open communicatie, dialoog en betrokkenheid zal afstralen op de ganse afdeling en soms nog veel verder. Dat is waarom een coaching volgens ons dé moeite loont!

 

Welke is jouw mening over of ervaring met coaching?