Talent management

Foto: 

Iedereen heeft er de mond van vol, maar wat omvat dit eigenlijk?

Talent

De term evolueerde door de jaren heen; voor ons bij Introduce is de volgende definitie een heel treffende:

Talent is het totaal aan potentiele competentie die zich in een persoon bevindt. Deze competenties hebben stimulans nodig om zich ten volle te kunnen ontwikkelen. Dit kan werkelijk alle richtingen uitgaan, vrijetijd bestedingen zijn hiervan vaak een eerste indicatie. Dit kan gaan van leidinggevende ervaring in de chiro of secretaris in je vereniging tot een sterke gedrevenheid en resultaatsgerichtheid vanuit een sportclub.

Talent management gaat, in deze optiek, over het stimuleren van personen, medewerkers om hun bijzonder talent of aanleg verder te gaan ontwikkelen ook in een professionele omgeving.

Maar waarom wordt het voor werkgevers belangrijker deze talenten binnen hun organisatie te ontdekken en te stimuleren en dus te gaan inzetten op talent management?

War for Talent

Een uitgebreid antwoord hierop vinden we in Peter Cappelli’s boek ‘Talent on demand’.

Hij ziet het behouden en doen groeien van talent als een van de ‘grootste hedendaagse uitdagingen’ binnen HR. Peter is ervan overtuigd dat we op basis van ‘forecasting’ kunnen inschatten welk talent een organisatie zal nodig hebben binnen een bepaalde tijd. Zaak is dan, om dit talent tegen die tijd te zoeken en in huis te halen.

Tot op heden gebeurde dit (hoofdzakelijk) door extern werven op diploma en kennis. Gezien de enorme ‘war for talent’, wordt deze invalshoek een steeds moeilijkere uitdaging. Kijk maar naar het enorme aantal vacatures op de arbeidsmarkt.

Daarom is het verstandig niet enkel hierop in te zetten. Een tweede, aanvullende piste kan zijn, om te gaan kijken naar vaardigheden, talenten en aanleg die mensen, dus ook interne medewerkers, met zich meedragen.

Van werkpunten naar ontwikkelpunten

Enerzijds pleiten wij ervoor de selectie niet enkel te voeren op basis van diploma. Bij Introduce nemen wij ook attitude, leergierigheid, en de opgebouwde ervaring mee in rekening, tot zelfs hobby’s toe.

Door te focussen op het potentieel dat zich in een (mogelijke) werknemer bevindt, en dit te erkennen, wordt de werknemer ook gestimuleerd om zich binnen de organisatie te ontwikkelen. Dit laatste resulteert dan weer in een hogere loyaliteit, m.a.w. in werknemers die zich langdurig tevreden en waardevol voelen binnen het bedrijf. Mits o.a. de juiste coaching ontwikkelt een werknemer of schoolverlater zich tot een waardevolle medewerker, met groeipotentieel binnen het bedrijf.

Uiteraard is dit potentieel ontdekken niet altijd een eenvoudige opdracht. Een assessment center of development center kan hierin soelaas bieden.

Meer hierover lees je hier